• PL
 • EN
 • Polityka Cookies

  Ostatnia aktualizacja: 17 września 2021 roku.

  WSTĘP

  Niniejsza Polityka Cookies („Polityka”) obowiązuje dla strony internetowej www.wlaw.pl, która jest prowadzona i udostępniana przez Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000521890 (dalej: „WLAW” lub „Kancelaria”)

  Informacje pochodzące z plików cookies zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane przez WLAW wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce oraz Polityce Prywatności. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób WLAW wykorzystuje pozyskane dane z plików cookies, do jakich celów są one wykorzystywane oraz komu są one udostępniane.

  W celu zmiany ustawień cookies, przejdź na stronę skorzystaj z menu „Zmień preferencje cookies”.

  I. PLIKI COOKIES

  Czym są pliki cookies?

  Głównym celem plików cookies jest przyspieszenie dostępu użytkowników do wybranych usług. Ponadto pliki cookies umożliwiają dostosowanie usług oferowanych przez stronę internetową, umożliwiając dostarczanie interesujących lub potencjalnie interesujących informacji użytkownikom w zależności od sposobu korzystania przez nich z usług. WLAW używa plików cookies w celu zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.wlaw.pl oraz w celu poprawy ich doświadczeń. Cookies to pliki tekstowe i numeryczne, które są przechowywane na komputerze użytkowników strony internetowej.

  II. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

  WLAW przetwarza pliki cookies w różnym zakresie, w zależności od ich przeznaczenia:

  a) Pliki cookies funkcjonalne/podstawowe:

  Umożliwiają one korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony; poprawiające wydajność Strony.

  b) Pliki cookies techniczne:

  Mają one na celu optymalizację strony internetowej w zakresie urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu komputer lub urządzenie mobilne użytkownika wyświetli stronę prawidłowo. Służą one również zapamiętaniu pierwotnych ustawień użytkownika dotyczących korzystania ze strony, m.in. faktu czy wyraził on zgodę na konkretne działania lub wyświetlanie na stronie internetowej określonych treści;

  c) Pliki cookies analityczne:

  Z analitycznych plików cookies WLAW korzysta w celu ulepszenia funkcjonowania strony internetowej oraz mierzy, nie identyfikując danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych przez Kancelarię działań informacyjnych za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Za pomocą tego typu plików cookies WLAW tworzy statystyki oraz sporządza profile użytkowników w celu dostosowania strony do ich upodobań. Dzięki temu WLAW ma świadomość, czego oczekują potencjalni klienci Kancelarii oraz w jaki sposób dowiadują się o świadczonych przez nią usługach i docierają na stronę internetową.

  d) Pliki cookies marketingowe/reklamowe:

  Mają one na celu stworzenie profilu użytkowników oraz ich preferencji oglądanych treści, aby dostosowywać je przy kolejnych wizytach na naszej Stronie.

  Kancelaria zastrzega, że w przypadku odmowy zgody na korzystanie z technicznych plików cookies lub niektórych funkcjonalnych plików cookies, Strona w części lub w całości będzie mogła nieprawidłowo działać.

  III. CZAS KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

  WLAW wyróżnia dwa rodzaje plików cookies w zależności od czasu ich wykorzystania – pozostawania na urządzeniu użytkownika:

  1. pliki cookies sesyjne – pozostają one na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. pliki cookies stałe – pozostają one na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

   

  IV. PLIKI COOKIES A DANE OSOBOWE

  Nie wszystkie zbierane przez WLAW dane plików cookies będą danymi osobowymi. Jeżeli jednak dane te pozwolą na dostateczną identyfikację użytkownika, aby nadać im znaczenie danych osobowych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b), lit f) lub a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Pliki cookies gromadzone są w sposób automatyczny. WLAW wykorzystuje informacje techniczne w celu usprawnienia systemów, zwiększenia wygody korzystania ze stron lub zapewnienia jej bezpieczeństwa. Dane z plików cookies są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania stron lub w zakresie uzasadnionego interesu Kancelarii. WLAW będzie mogło zbierać inne dane osobowe tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody.

  Dane z plików cookies jak i dane osobowe będą automatycznie usuwane po spełnieniu celów, dla których zostaną zebrane lub po cofnięciu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności.

  V. DOMYŚLNE PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ PRZEGLĄDARKI

  WLAW pragnie podkreślić, iż przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika dopuszczają również domyślnie oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe). Użytkownicy strony internetowej www.wlaw.pl mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczących plików cookies. Mogą one zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby zapobiegać automatycznej obsłudze plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Każdy użytkownik może zweryfikować we własnym zakresie informacje o sposobach obsługi plików cookies, które dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Safari czy Mozilla Firefox.

  VI. BEZPIECZEŃSTWO

  WLAW dysponuje aktualnymi środkami bezpieczeństwa, które chronią przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych, w tym danych osobowych. Polityki bezpieczeństwa i prywatności są okresowo sprawdzane i w razie potrzeby ulepszane oraz aktualizowane, a dostęp do danych osobowych mają upoważnieni członkowie Kancelarii. Chociaż WLAW nie może zapewnić lub zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany informacji, dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby temu zapobiec.

  VII. PARTNERZY

  1. Google

  Tag Manager

  Google Tag Manager jest rozwiązaniem obsługiwanym przez Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), który umożliwia zarządzanie tagami implementowanymi na stronie internetowej za pomocą interfejsu. Narzędzie Tag Manager samo w sobie (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookies i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to powoduje aktywację innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą z kolei rejestrować dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli nagrywanie zostało wyłączone na poziomie domeny lub plików cookies, to ustawienie to pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzących wdrożonych w Google Tag Manager.

  Analytics

  Korzystamy także z Google Analytics, który na podstawie specjalnego typu plików cookies dokonuje analizy Państwa sposobu korzystania ze Strony. Są to pliki generowane, przechowywane oraz przesyłane z Państwa urządzeń w formie plików trwałych lub tymczasowych. Narzędzie to oferowane jest przez Google Ireland Limited, a zebrane Państwa dane są zazwyczaj przechowywane w okresie do ok. 2 lat na serwerach Google na obszarze Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych. Pliki te są przekazywane do serwerów w formie anonimowej – skróconej wersji Państwa IP.

  Pliki te służą do analizy aktywności użytkowników na Stronie oraz sposobu korzystania z niej. Na tej podstawie, na nasze zlecenie Google Inc. opracowuje zanonimizowane raporty o ruchu użytkowników na Stronie. Powyższe wykorzystujemy, aby zrozumieć bardziej potrzeby użytkowników związane z usługami świadczonymi na Stronie. Google Ireland Limited nie zbiera danych w celu Państwa osobistej weryfikacji, a także nie łączy zebranych informacji w celu umożliwienia Państwa identyfikacji.

  Ponieważ jest to usługa strony trzeciej, nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych na stronach https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

  VIII. PRZECHOWYWANIE DANYCH I REZYGNACJA

  Kancelaria dąży do tego, aby działania związane z przetwarzaniem danych użytkowników, w tym danych osobowych były jak najbardziej ograniczone. Dane użytkowników będą przechowywane tylko tak długo, jak długo potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, a w stosownych przypadkach tak długo, jak długo będzie to wymagane przez ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych.

  Kancelaria ponownie zaznacza, iż użytkownicy mogą zrezygnować z przetwarzania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe.

  XIX. KONTAKT

  Wszelkie pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki lub wszelkie prośby dotyczące plików cookies oraz danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, Kancelarii, którym jest p. Marta Solarska. Kontakt ten dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail: data.protection@127.0.0.1 lub listownie na adres Kancelarii.

  X. ZMIANY POLITYKI COOKIES

  Na bieżąco weryfikujemy oraz w razie potrzeby dokonujemy aktualizacji niniejszej Polityki Cookies. Aktualna wersja tej Polityki została przyjęta i obowiązuje od 17 września 2021 r.