• PL
 • EN
 • Ochrona danych osobowych

  Pomagamy dbać o bezpieczeństwo danych osobowych i minimalizować ryzyka biznesowe związane z ich wyciekami.

  Każda firma przetwarza dane osobowe.
  Nie każda dobrze je chroni.

  Ochrona danych osobowych nie jest nowym pojęciem w Polsce.

  Czytaj więcej

  Termin ten funkcjonuje od ponad dwóch dekad (1997 rok), ale dopiero od kilku lat jest ono popularne. Stało się tak ze względu na wprowadzone w 2018 roku Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. RODO, bo tak w skrócie nazywa się ten termin, wciąż budzi wiele niepokoju, a jego wdrożenie w firmie zawsze wiąże się ze stresem. Zadbaj razem z nami o odpowiednie wdrożenie procesu ochrony danych osobowych w Twojej firmie.

  Ochrona danych osobowych w Polsce

  Ustawa o ochronie danych osobowych weszła w życie 25 maja 2018 roku. Ustanowiła nową podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych i wprowadziła obowiązek informowania użytkowników o tym, jak ich dane będą przetwarzane i dlaczego. Ustawa nakłada również na organizacje obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych oraz powiadamiania go o zmianach w stosowanych metodach przetwarzania.

  Ustawa wprowadziła szereg przepisów, które nie są wymienione w innych ustawach regulujących przetwarzanie danych osobowych, takich jak:

  – przepisy dotyczące przejrzystości;

  – wymagania dotyczące zgody przy przetwarzaniu danych osobowych;

  – obowiązki dotyczące bezpiecznego przechowywania i niszczenia danych osobowych;

  – obowiązki dotyczące praw dostępu dla osób, których dane dotyczą; oraz

  – przepisy dotyczące kar w przypadku wystąpienia naruszeń

  Chociaż minęło już kilka lat, to jednak temat RODO wciąż budzi wiele emocji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nieodpowiednia ochrona danych osobowych może kosztować firmę ogromne pieniądze. Jak w takim razie ochronić swoje przedsiębiorstwo przed karą? Najprostszą odpowiedzią jest — wybierając do współpracy kancelarię prawną, która zna się na RODO. Kancelaria Wołoszański & Wspólnicy zatrudnia tylko doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą, jak w prawidłowy sposób wdrożyć ochronę danych osobowych w firmie.

  Ochrona danych osobowych RODO

  RODO dotyczy wszystkich firm, które przetwarzają dane osobowe, nawet jeśli mają siedzibę poza UE. Dotyczy to także firm, które oferują towary lub usługi osobom fizycznym w UE, lub monitorują ich zachowanie. Oznacza to, że firma może podlegać RODO, nawet jeśli nie jest fizycznie obecna w Europie. 

  Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można określić bezpośrednio lub pośrednio.

  Przykładowe dane osobowe:

  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • adres e-mail, taki jak imię.nazwisko@firma.com;
  • numer dowodu tożsamości;
  • dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie komórkowym)*;
  • adres IP;
  • identyfikator reklamowy w telefonie komórkowym;
  • dane przechowywane przez szpital lub lekarza, które mogą jednoznacznie wskazywać tożsamość danej osoby.

  Warto jednak pamiętać, że dane osobowe nie obejmują publicznie dostępnych informacji, które zgodnie z prawem są udostępniane ogółowi społeczeństwa z oficjalnych źródeł.

  Pamiętaj, że RODO ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, niezależnie od rodzaju technologii wykorzystywanej do ich przetwarzania. Oznacza to, że ochrona danych osobowych RODO jest “neutralna technologicznie”. Nie ma znaczenia, czy przetwarzasz dane osobowe w zautomatyzowanym systemie, czy w sposób manualny (np. za pomocą plików papierowych) – we wszystkich tych przypadkach Twoja firma podlega wymogom prawnym i musi podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności z RODO.

  Ochrona danych osobowych — prawnik

  Ochrona danych osobowych to rozwijająca się dziedzina prawa, która ma coraz większe znaczenie dla firm i osób fizycznych. Z tego powodu wybranie odpowiedniej kancelarii prawnej, która będzie czuwała nad właściwym przetwarzaniem danych, jest kluczowa, dla rozwoju firmy. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z naszych usług.

  Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i pomoc we wszystkich aspektach prawa ochrony danych osobowych. Mamy bogate doświadczenie w doradzaniu firmom w zakresie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych, które je wdrażają. Obejmuje to przygotowanie wewnętrznych polityk, zapisów i dokumentacji.

  Nasi prawnicy wspierają również klientów w ich codziennych działaniach związanych z przetwarzaniem danych i doradzają w takich tematach, jak naruszenia przepisów o ochronie danych, oceny skutków naruszeń ochrony danych, wnioski o zgodę i wnioski o dostęp od osób, których dane dotyczą. Nasz zespół ma duże doświadczenie w prowadzeniu najbardziej złożonych spraw związanych z prawem ochrony danych, w tym skarg od osób, których dane dotyczą, żądań od regulatorów i pytań od organów nadzorczych.

  Wielokrotnie potwierdzaliśmy naszą zdolność do działania w trudnych sytuacjach, w których czas jest najważniejszy, np. w przypadku naruszeń ochrony danych, skarg i żądań osób, których dane dotyczą, lub pytań ze strony organów regulacyjnych. Rozumiemy również, że nasi klienci potrzebują odpowiedzi, które są konkretne i uwzględniają realia biznesowe.

  Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego z zakresu ochrony danych osobowej w Twojej firmie, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

   

  Brak ochrony ma swoje konsekwencje. Naruszenie przepisów RODO może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych na przedsiębiorstwo: nawet do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego obrotu.

  Jak temu zapobiec?

  Mamy na to kilka sposobów:

  • Bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych

   Prowadzimy indywidualne konsultacje z zakresu wdrażania nowych rozwiązań, zmian w przepisach i innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Doradzamy, jak bezpiecznie wywiązywać się z nałożonych obowiązków prawnych.

  • Audyt zgodności prawnej

   Analizujemy wybrane przez Ciebie obszary pod kątem zgodności z przepisami. Sprawdzamy sposób zbierania danych, zapisy w dokumentacji czy procedurach. Definiujemy nieprawidłowości i przygotowujemy szczegółowe wytyczne w kwestii zmian. Dzięki audytowi wiesz co oraz w jaki sposób zmienić, by zlikwidować ryzyko wycieku danych oraz kar finansowych.

  • Wdrożenia RODO

   Zajmujemy się eliminacją wykrytych niezgodności, czyli opracowaniem oraz wdrożeniem niezbędnej dokumentacji, procedur i systemów w Twojej firmie. Wdrażamy stabilny system ochrony danych osobowych, z którego będziesz bezpiecznie korzystać przez lata.

  • Utrzymanie zgodności z RODO

   Przeprowadzamy regularne audyty z funkcjonowania wdrożonych lub istniejących systemów. Analizujemy poprawność korzystania z nich przez pracowników i zgodność ze zmieniającymi się wymogami. Dzięki temu masz pewność, że dane są bezpieczne - podobnie jak Twoja firma w razie kontroli.