• PL
 • EN
 • Prawo pracy

  Pomożemy Ci dostosować organizację pracy do wymogów prawa oraz potrzeb Twojego biznesu.

  Prawo pracy po stronie Twojego biznesu

  Ograniczamy ryzyko ponoszone przez pracodawcę na każdym etapie zatrudniania pracowników. Od przyjęcia do pracy, przez cały okres zatrudnienia, aż po wygaśnięcie umowy. Pośredniczymy w rozwiązywaniu sporów z pracownikami i w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Przede wszystkim jednak pomożemy Ci tak skonstruować umowy, aby uniknąć konfliktów w przyszłości.

  Bez względu na to, ile osób zatrudniasz, nasi prawnicy udzielą Ci rzetelnego wsparcia i dostosują strategię działania do struktury oraz polityki kadrowej w Twojej firmie. Wprowadzisz w życie przepisy prawa z jednoczesnym zachowaniem wysokiej efektywności działania.

  Zobacz, w czym możemy Ci pomóc:

  • Umowy pracownicze

   Przygotowujemy dokumentację taką jak: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie czy regulaminy pracy. Zajmujemy się także sprawnym wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Twojej organizacji. W efekcie zadbamy o wszystko, co jest niezbędne do dobrej organizacji zatrudnienia oraz zabezpieczenia interesów Twojej firmy.

  • Zwolnienia indywidualne i zbiorowe

   Doradzamy, jak przeprowadzić zmiany struktury zatrudnienia, minimalizując koszty zwolnień czy ryzyko sporów. Przygotowujemy strategię racjonalizacji zatrudnienia oraz porozumienia w zakresie rozwiązywania umów i kontraktów.

  • Negocjacje ze związkami zawodowymi

   Przeprowadzamy mediacje z pracownikami i organizacjami związkowymi, by wypracować najkorzystniejsze dla Ciebie porozumienie. Możesz także liczyć na nasze doświadczenie i wiedzę prawną podczas formułowania układów zbiorowych pracy.

  • Reprezentacja procesowa

   W postępowaniach przed Sądem Pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz innymi urzędami. Dla każdej sprawy przygotowujemy indywidualną strategię, która pozwala zmaksymalizować szansę na pomyślne dla Ciebie rozwiązanie.