• PL
 • EN
 • Fuzje i przejęcia

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie i bezpieczeństwo prawne Twojej inwestycji kapitałowej w każdym sektorze gospodarki.

  Dbamy o powodzenie strategicznych projektów

  Fuzje i przejęcia są ogromną szansą dla Twojego biznesu. To także skomplikowane, wieloetapowe transakcje o bardzo dużej wartości, z którymi wiąże się ryzyko. Pomożemy Ci je zminimalizować.

  Wykonamy analizę stanu prawnego przejmowanego przedsiębiorstwa, wesprzemy Cię w negocjacjach oraz przygotujemy niezbędne dokumenty. Otrzymasz gwarancję przeprowadzenia bezpiecznej, zgodnej z prawem i standardami biznesowymi transakcji.

  Zobacz w czym mozemy Ci pomóc:

  • Audyt prawny (due diligence)

   Przeprowadzamy szczegółową analizę prawną, podatkową i finansową przedmiotu fuzji lub przejęcia. Określamy szanse i ryzyka związane z transakcją, co pozwala Ci podjąć korzystne decyzje inwestycyjne.

  • Plan struktury transakcji

   Na podstawie przeprowadzonej analizy opracujemy optymalny scenariusz transakcji, aby pomóc Ci zmaksymalizować zysk przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

  • Negocjacje

   Nasi doświadczeni negocjatorzy pomogą w wypracowaniu najkorzystniejszych warunków nowego ładu korporacyjnego spółki oraz zasad funkcjonowania inwestora i dotychczasowych właścicieli. Wesprzemy Cię także w kontaktach z organizacjami pracowniczymi oraz kontrahentami nabywanego podmiotu.

  • Dokumentacja transakcyjna

   Przygotowujemy kompleksową dokumentację niezbędną na poszczególnych etapach transakcji. Zaczynamy od listu intencyjnego i NDA, przez umowy sprzedaży udziałów i umowy inwestycyjne, aż po wnioski i zawiadomienia wymagane przez odpowiednie urzędy i organy regulacyjne.

  • Zamknięcie transakcji

   Pomożemy sprawnie sfinalizować transakcję od strony formalnej oraz udzielimy potrzebnego wsparcia potransakcyjnego. Dzięki temu będziesz mógł bez zwłoki przejść do dalszych działań biznesowych.