• PL
 • EN
 • Prawo spółek i ład korporacyjny

  Kompleksowo doradzamy korporacjom w prawnej organizacji funkcjonowania spółek. Maksymalizujemy jej efektywność pod kątem realizacji biznesowych celów.

  Dlaczego warto stosować ład korporacyjny?

  Dobry system ładu korporacyjnego, czyli podstawowych zasad, praktyk i procedur w spółce, pomaga zrównoważyć interesy różnych grup i jednocześnie skutecznie zarządzać ryzykiem. Zapobiega on konfliktom interesów między właścicielami i zarządzającymi, akcjonariuszami, klientami, dostawcami a inwestorom daje realne poczucie bezpieczeństwa.

  Poczuj komfort współpracy z proaktywną kancelarią, która rozumie Twoje środowisko oraz potrzeby biznesowe.

  Wybrane usługi w zakresie ładu korporacyjnego:

  • audyt korporacyjny – przegląd obowiązujących procedur i regulacji i przygotowanie praktycznych zaleceń
  • tworzenie wewnętrznych regulacji spółek i grup kapitałowych (statutów / umów spółek i regulaminów organów itp.)
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej oraz przygotowanie i wdrożenie uregulowań dotyczących odpowiedzialności członków zarządu
  • reprezentowanie firm przed właściwymi sądami i organami administracji państwowej
  • obsługa (walnych) zgromadzeń akcjonariuszy / wspólników
  • analiza zagadnień spornych dotyczących zasad ładu korporacyjnego i obsługa sporów sądowych
  • przygotowanie kontraktów menadżerskich
  • optymalizacja struktur korporacyjnych spółek i grup spółek oraz restrukturyzacje wewnętrzne.

  Właściwy ład korporacyjny to nie tylko droga do bezpiecznego, wydajnego działania przedsiębiorstwa, ale także rozwoju kadry.

  Zobacz, w czym jeszcze możemy Ci pomóc:

  • Bieżąca obsługa korporacyjna

   Zapewniamy bezpieczeństwo i maksymalizujemy wydajność funkcjonowania Twojej spółki. Opracowujemy i opiniujemy umowy, akty wewnętrzne czy projekty uchwał, rejestrujemy zmiany kapitałowe, a także wdrażamy aktualizacje wynikające z nowych regulacji prawnych.

  • Zakładanie spółek

   Pomożemy Ci wybrać korzystną formę prawną dla spółki z udziałem zarówno polskiego, jak i obcego kapitału. Przygotujemy także niezbędną do założenia działalności dokumentację.

  • Likwidacja, podział i przekształcenia spółek

   Przeprowadzamy analizy prawne spółek i doradzamy w kwestii ich likwidacji, podziału czy przekształcania. Wspieramy w całym procesie inwestycji, w tym w opracowaniu niezbędnej dokumentacji.