• PL
 • EN
 • Polityka prywatności

  korzystania z serwisu internetowego www.wlaw.pl

  Ostatnia aktualizacja: 25.08.2021

  W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy poinformować oraz opisać Państwu na jakich zasadach, w jakim celu Państwa dane są pobierane, wykorzystywane oraz przetwarzane na naszej stronie internetowej: www.wlaw.pl („Strona”) przez kancelarię Wołoszański i Wspólnicy sp. k.

  W wyniku korzystania przez Państwa z naszej Strony, zbieramy Państwa dane osobowe oraz informacje o Państwa aktywności na Stronie. Zbieranie tych danych oraz informacji odbywa się w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także w celu monitorowania Państwa aktywności na Stronie. W pewnych sytuacjach gromadzone dane można przypisać do konkretnej osoby, w innych świadomie Państwo przekazują nam swoje dane osobowe. Naszą misją jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Właścicielem Strony oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria” lub „my”). Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujące sposoby:

  1. listownie na adres: ul. Spectrum Tower, XIX p, Twarda 18, 00-105 Warszawa;
  2. telefonicznie: +22 295 08 90, +48 22 295 08 91;
  3. drogą e-mailową: wlaw@127.0.0.1

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Marta Solarska. Do Inspektora mogą Państwo kierować wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię na adres e-mail: data.protection@127.0.0.1 lub listownie na adres Kancelarii.

  2. CZYJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA STRONIE

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z korzystania przez Państwa ze Strony, w minimalnym oraz ściśle określonym zakresie, aby osiągnąć cele, dla których doszło do przetworzenia danych.

  Zarządzając Stroną, przetwarzamy dane osobowe:

  1. użytkowników Strony – przetwarzanie danych odbywa się w zakresie ograniczonym do stosowania plików cookies oraz innych technologii, wymienionych poniżej. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe zapisane w logach: adres IP, adres URL, stosowana przeglądarka, identyfikator urządzenia oraz nazwa domeny;
  2. osób, które zostawiają informacje za pomocą formularza kontaktowego na Stronie – przetwarzanie danych odbywa się w zakresie niezbędnym do nawiązania i utrzymania kontaktu.

   

  3. CELE ZBIERANIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

  Na wskutek korzystania przez Państwa ze Strony przetwarzamy Państwa zarówno dane osobowe jak i adres IP, inne identyfikatory, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, gogle analitic czy innych podobnych technologii w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Państwu Strony oraz zawartych na niej treści – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. marketingowych, w szczególności formułowania reklam dopasowanych do preferencji poszczególnego użytkownika (tzw. reklama behawioralna) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  3. analizy oraz prowadzenia statystyki Państwa aktywności na Stronie oraz preferencji w celu poprawy adresowanych do Państwa treści, usług oraz zastosowanych przez nas funkcjonalności na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  4. ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego naszego interesu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Natomiast w przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wygaśnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane. Po upływie tego okresu Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte lub zanonimizowane.

  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  5. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych wynikającym z korzystania przez Państwa ze Strony:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Państwa własnych danych;
  3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  4. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
  5. prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  6. prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w zakresie w jakim nie sprzeciwia się to naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi oraz przepisom prawa;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

  Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, uprzejmie prosimy skontaktować się z Kancelarią lub Inspektorem Ochrony Danych. Dla poprawnego dokonania określonej operacji na danych osobowych będziemy musieli zweryfikować czy osoba korzystająca z wyżej wymienionych praw jest do tego uprawniona. Możemy więc żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

  Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

  Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy napisać wiadomość e-mail na adres: data.protection@127.0.0.1. Możemy również pomóc Państwu w złożeniu skargi do organu nadzoru.

  6. PLIKI COOKIES

  Gromadzimy Państwa dane ze Strony w logach, witrynach systemowych za pośrednictwem tak zwanych plików cookies i innych technologii (np. Pikseli, kodów SDK). Cookies to małe pliki tekstowe, zachowywane przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu podczas przeglądania Strony. Potrzebne są do bieżącej analizy i monitorowania ogólnego korzystania przez Państwa ze Strony i jej funkcjonalności np.: zapotrzebowania na konkretne treści na Stronie, ile razy Strona została wyświetlona, ile czasu użytkownik spędza na konkretnej podstronie, jakie treści są najczęściej wyświetlane, z jaką intensywnością wykorzystywane są poszczególne obszary Strony itp. Ponadto zbieramy informacje z jakiego kraju lub obszaru pochodzą użytkownicy naszej Strony. Zbierane informacje nie odnoszą się do konkretnego użytkownika Strony, są anonimowe i nie mają na celu ustalenia Państwa tożsamości. Ponadto w zakresie geolokalizacji Państwa IP zostaje częściowo zamaskowane.

  Dzięki tym informacjom zwiększamy efektywność i bezpieczeństwo Strony, ulepszamy i dopasowujemy ją do Państwa potrzeb, wreszcie lokalizujemy ewentualne błędy na Stronie.

  Korzystamy z dwojakiego rodzaju plików cookies:

  1. techniczne/tymczasowe pliki cookies – są one niezbędne do korzystania ze Strony oraz są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przez Państwo przeglądarki;
  2. funkcjonalne/trwałe pliki cookies – pozwalają nam na poprawną analizę korzystania przez Państwa ze Strony w celu ulepszenia jej wydajności;
  3. sesyjnie pliki cookies – mają na celu wsparcie odtwarzaczy multimedialnych mogących działać w trakcie przeglądania Strony (np.: odtwarzacz flash);
  4. marketingowe/reklamowe pliki cookies – mają na celu stworzenie profilu użytkowników oraz ich preferencji oglądanych treści;
  5. analityczne/statystyczne cookies – wskazują sposób korzystania ze Strony przez użytkowników.

  W celu uzyskania więcej informacji na temat plików cookies proszę odwiedzić stronę: www.allaboutcookies.org lub zakładkę pomocy w Państwa przeglądarce. Ponadto w ustawieniach takich przeglądarek internetowych jak Chrome, Safari, Firefox, Opera mogą Państwo dokonać akceptacji lub selekcji poszczególnych plików cookies. Zastrzegamy jednak, że w przypadku odmowy zgody na korzystanie z technicznych plików cookies lub niektórych funkcjonalnych plików cookies, Strona w części lub w całości będzie mogła nieprawidłowo działać.

  7. GOOGLE ANALYTICS

  Korzystamy także z Google Analytics, który na podstawie specjalnego typu plików cookies dokonuje analizy Państwa sposobu korzystania ze Strony. Są to pliki generowane, przechowywane oraz przesyłane z Państwa urządzeń w formie plików trwałych lub tymczasowych. Narzędzie to oferowane jest przez Google Ireland Limited, a zebrane Państwa dane są  zazwyczaj przechowywane w okresie do ok. 2 lat na serwerach Google na obszarze Unii Europejskiej lub w Stanach Zjednoczonych. Pliki te są przekazywane do serwerów w formie anonimowej – skróconej wersji Państwa IP.

  Pliki te służą do analizy Państwa aktywności na Stronie oraz sposobu z niej korzystania. Na tej podstawie, na nasze zlecenie Google Inc. opracowuje zanonimizowane raporty o ruchu użytkowników na Stronie. Powyższe wykorzystujemy, aby zrozumieć bardziej Państwa potrzeby związane z usługami świadczonymi na Stronie. Google Ireland Limited nie zbiera danych w celu Państwa osobistej weryfikacji, a także nie łączy zebranych informacji w celu umożliwienia Państwa identyfikacji.

  Podobnie jak w przypadku ogólnych plików cookies, także w niniejszym przypadku mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics w Państwa przeglądarce. Dodatkowo mogą Państwo ręcznie usunąć pliki cookies aktualnie zapisane na Państwa urządzeniu. W takim przypadku, w niektórych przypadkach Strona w całości lub w części może przestać prawidłowo funkcjonować. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  8. DANE PRZEGLĄDARKI

  W trakcie korzystania ze Strony, przeglądarki internetowe z Państwa urządzeń także przesyłają nam dane dotyczące: dokładnego czasu wejścia oraz opuszczenia Strony, ilości pobranych przez Państwa plików oraz danych ze Strony, adresy stron internetowych, z których przeszli Państwo na naszą Stronę, ale także systemie operacyjnym oraz przeglądarce. Dane te są przechowywane w pliku dziennika Strony i są wykorzystywane głównie w celu prowadzenia statystyki użytkowników Strony. Także i w tym przypadku dane te są przekazywane w formie zanonimizowanej, a adres IP w formie zamaskowanej.
  9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  Jesteśmy obecni także na platformach społecznościowych takich jak np.: Facebook oraz LinkedIn poprzez indywidualne profile przypisane Kancelarii. Media społecznościowe to dla nas przestrzeń, w której komunikujemy się z klientami, potencjalnymi klientami i użytkownikami, a także informujemy o naszych usługach, sukcesach zawodowych oraz zamieszczamy nasze opinie prawne w postaci artykułów. W ramach poszczególnych portali społecznościowych mamy dostęp i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile. Przetwarzanie tych danych przebiega wyłącznie w związku z prowadzeniem przez nas profilu i promowaniu własnej marki. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

  10. KONTAKT Z KANCELARIĄ ZA POMOCĄ STRONY

  Strona oferuje możliwość pozostawienia przez Państwa wiadomości oraz danych do przyszłego kontaktu w zakładce „Kontakt”. Aby pozostawić wiadomość online muszą Państwo przekazać nam dane kontaktowe, które z reguły są danymi osobowymi. Powyższe dane zostaną zapisane w sposób zautomatyzowany na naszym serwerze, a następnie przekazane dedykowanemu pracownikowi odpowiedzialnemu za kontakt online. W przypadku potrzeby przygotowania bardziej złożonej i dedykowanej odpowiedzi, Państwa dane mogą być ponadto przekazywane dalszym pracownikom Kancelarii.

  Pobieranie oraz przetwarzanie Państwa danych w tym przypadku będzie dokonywane tylko w celu przygotowania odpowiedzi na pozostawiony przez Państwo kontakt. Przetwarzanie w innych celach będzie następować tylko i wyłącznie po uzyskaniu od Państwa zgody.

  Celem przetwarzania danych w takim przypadku będzie konieczność realizacji uzasadnionych interesów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także przedstawienie oferty naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzonej komunikacji, a następnie, jeśli współpraca zostanie zakończona lub nie będzie innego celu przetwarzania niż ten, dla którego zostały zgromadzone – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  11. ODBIORCY DANYCH

  Funkcjonowanie Strony jest wspierane przez zewnętrznych specjalistów. Stąd też w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony, może dojść do ujawnienia Państwa danych osobowych zewnętrznym podmiotom świadczących usługi z zakresu wsparcia informatycznego lub programistycznego, hostingu, marketingu lub ochrony danych osobowych. Ponadto możemy zostać zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych dotyczących Państwa na podstawie zgodnego z obowiązującym prawem żądania udzielenia takich informacji. Dane w takim przypadku zostaną przekazane właściwym organom bądź osobom trzecim działającym w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

  12. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

  Korzystamy z określonych systemów informatycznych (takich chociażby jak skrzynka pocztowa) w wyniku czego może nastąpić przekazanie Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.

  Wszystkie podmioty, z którymi współpracujemy lub z których produktów lub usług korzystamy, spełniają wymogi bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych przekazujemy Państwa dane za pomocą programu Privacy Shield. Przekazanie danych do innych państw odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Na Państwa prośbę udostępniamy wgląd do wyżej wspomnianych klauzul w Kancelarii.

  13. DOBROWOLNOŚĆ PRZEZ PAŃSTWO PODANIA DANYCH

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, udzielają Państwo zgody na ich przetwarzanie w momencie wejścia na naszą Stronę, akceptacji polityki cookies lub zostawienia wiadomości w zakładce „Kontakt” wraz z danymi osobowymi. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na postawione pytania oraz wypełnienia innych zadań oraz obowiązków publicznoprawnych.

  14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Traktujemy priorytetowo zabezpieczenie Państwa danych osobowych. Wdrożyliśmy procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

  Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wykonywania wszystkich operacji na Państwa danych osobowych tylko przez osoby uprawnione. Jako Kancelaria prawna respektujemy nasz obowiązki wynikające zarówno z tajemnicy zawodowej radcy prawnego jak i wynikających z RODO.

  Ponadto zapewniamy także, aby nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Przeprowadzamy bieżącą analizę ryzyka dot. Państwa danych osobowych, ustalamy i monitorujemy odpowiednią adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych. W razie konieczności wdrażamy dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.